Dette tjente ordførerne i Follo i 2018

Det er store forskjeller hva gjelder inntektene for ordførerne i Follo ifølge skattelistene.