Flere døde smågnagere observert i Follo. Mattilsynet bekrefter tilfelle av harepest i Østfold

Tularemi (harepest) kan ha kommet til Follo. Mattilsynet bekrefter tilfelle i Eidsberg.