Klokken 13.00 har politiet pressebrief i forbindelse med funnet av den mystiske pakken i går. Vi strømmer dette direkte. Sendingen starter ca. klokken 12.50. Dette er saken: Deler av politihuset i Ski ble onsdag formiddag midlertidig evakuert etter funn av en mistenkelig pakke i postmottaket på politihuset. Deler av bygget ble evakuert og ingen fikk slippe gjennom sperringene. Bombegruppen kom raskt på plass for å se på gjenstanden. Det har ikke vært fare for noen andre omliggende bygninger på nåværende tidspunkt, ifølge politiet. Tinghuset ble for øvrig ikke sperret av. Klokken 12.13 meldte politiet at det ikke er noe nytt om gjenstanden. Klokken 13.00 meldte politiet at det er ikke konkludert med hva pakken inneholder. For sikkerhets skyld bestemte bombegruppen seg for å destruere pakken. Dette skal de orientere rundt i dag. Vi sender live.