ÅS: Ås Avis skrev om geriljagartnerne første gang i mai i år, etter at de i nattens mulm og mørke anla et blomsterbedet ved brua over fylkesvei 152.

Etter dette dukket de opp med ulike grønne stunts gjennom sommeren. I juli etablerte de en egen kolonihage i sentrum.

Ås Avis sine leser har vist sin takknemlighet ved å gi prisen “Årets navn i Ås” til Ås geriljagartnere.

Du ser alle kandidatene du kunne stemme på til høyre på sida, med antall prosent stemmer per kandidat.

LES OGSÅ: STEM PÅ ÅRETS LOKALNAVN I ÅS 2014

Anonyme

Medlemmene i Ås geriljagartnere har hele tiden vært anonyme, men Ås Avis har fått tak i en talsperson.

– Først av alt vil vi som står bak Ås geriljagartnerne takke alle som gitt sin stemme til oss, slik at vi har blitt årets lokalnavn i Ås 2014. Det gjør oss glade, ydmyke og har gitt oss en fornyet inspirasjon til å gjøre flere sprell til glede og ettertanke. Vi er selvsagt glade for at så mange har satt pris på det vi har gjort så langt, og vil benytte også denne anledningen til å takke for alle de positive tilbakemeldingene vi har fått fra alle kanter, siden vi startet opp 21. mai.

Vil henge premien i bilbioteket

Vinnerne får tradisjonen tro et bilde laget av en lokal Ås-kunstner. I år, Hilde Fougner.

- Vi ønsker at bildet vi nå får skal henges opp i Ås bibliotek. Det er for oss helt naturlig: Biblioteket er et viktig sted kunnskapsmessig, det er mange som ferdes der og vi vet at de som arbeider på biblioteket vil ta vare på bildet, slik at andre kan hente inspirasjon fra oss. Sammen med de ansatte på biblioteket har Ås geriljagartnerne et felles ønske om at Ås sentrum blir et godt sted å bo og ferdes i også i fremtiden. Til slutt vil vi takke Ås Avis for nominasjonen, vi trenger en god lokalavis, avslutter talspersonen.