27 barn korter ventetiden til skolestart med å nyte gårdslivet på Gulli

Av

På Gulli gård er det aktivitet på bondevis denne uken. 27 deltagere rir alle sin kjepphest i tillegg til at gården også har vanlige hester.  Mange og varierte aktiviteter i fire hele dager ble godt mottatt av deltagerne.