Den tiltalte Ås-mannen hevdet at de 22 grammene med amfetamin han ble tatt med på E18 Svartskogtoppen, var til eget bruk, og retten finner ingen grunn til å tvile på det.

Fengselsstraff

– Ved befatning med en slik mengde amfetamin tilsier allmennpreventive hensyn at det reageres med fengselsstraff av noen måneders varighet (...), heter det i dommen fra Follo tingrett.

Tidligere dømt

Mannen i 30-årene er tidligere domfelt fem ganger, og bøtelagt en rekke ganger, i hovedsak for overtredelse av narkotikalovgivningen.

Han ble i 2006 dømt til fengsel, herunder ubetinget fengsel, med en prøvetid på tre år. Forholdet han nå dømmes for faller dermed inn under dette, og tas med i en fellesstraff som til sammen blir på fire måneders fengsel.