Ås kom­mu­ne mang­ler skrift­li­ge ru­ti­ner for å føl­ge opp per­so­ner etter selv­mords­for­søk

Av

Bare tre av ti kom­mu­ner har skrift­li­ge ru­ti­ner for hvor­dan de skal føl­ge opp men­nes­ker i selv­mords­fa­re, vi­ser en un­der­sø­kel­se Sin­tef har fore­tatt. Ås er en av kom­mu­ne­ne som mang­ler slike ru­ti­ner.