376 millioner kroner går til helse og omsorg i Ås

Av

Av alle utgifter en kommune har, så går mer enn hver tredje krone til helse og omsorg. Målt per innbygger er utgiftene i Ås en del lavere enn snittet.