Vil bygge åtte eneboliger på dette jordet i Ås

Forslagsstiller vil få regulert åtte eneboliger på Kjølstadhøgda, men Bane NOR kan forsinke hele prosjektet.