Får lande helikopter på Holstad

Av

Et flertall på seks bestående av V, MDG, FrP, Sp og to fra H i Formannskapet fulgte innstillingen fra Hovedutvalg for teknikk og miljø, og gir dispensasjon til å etablere en helikopterlandingsplass i Haugerudveien på Holstad.