Ser du hva som er feil? Velkommen til Å kommune

Nei, kommunenavnet i tittelen er ikke en skrivefeil. Det er budskapet bilistene møtes med når de krysser kommunegrensen fra Ski på fylkesvei 152. Nå har Ås kommune sett seg lei på skrivefeilen, og har bedt Statens vegvesen om å rette den opp.