I Ås består flere enn 9 av 10 statsborgerprøven. Det er best i Akershus

Av

I 2018 besto 85 prosent av kandidatene i Akershus Statsborgerprøven. Ingen steder er tallet høyere enn i Ås kommune.