6.600 katter forlatt hvert år. Nå krever Dyrebeskyttelsen obligatosisk ID-merkingv

Av

Dyrebeskyttelsen Norge tok i 2017 inn 6.600 katter som var dumpet, forlatt, eller født ute som hjemløs og det skaper store utfordringer.