Skal bygge snuplass for buss på Kjærnes

Statens vegvesen bevilger 800.000 kr til ny snuplass for bussen i krysset Kjærnesveien/Nebbaveien.