Før det store BoKlok-prosjektet til Skanska/ Ikea på Søndre Moer kan påbegynnes, må en ny hovedatkomstvei på plass. Problemet er bare at denne er regulert over Ås Utviklingsselskaps eiendom.

Skanska og utviklingsselskapet greide ikke å bli enige, og utbygger gikk dermed til kommunen for å få vedtatt en privat ekspropriasjon. 20. juni sa et enstemmig kommunestyre ja til dette, men nå varsler Ås Utviklingsselskap via advokatfirmaet Bjerknes Wahl Larsen AS at de vil klage på vedtaket. Utviklingsselskapet mener vedtaket er ugyldig, og hevder at de ikke har blitt gitt anledning til å gi uttalelse i saken.

- Selskapet som grunneier har ikke mottatt noen henvendelse fra kommunen, heter det i klagen, som advokat Tor Gresseth presiserer er foreløpig.

- Det er korrekt at brev datert 10.05.2007 fra Skanska til kommunen ble sendt i kopi til Ås Utviklingsselskap ANS, men det var verken i brevet til kommunen eller i oversendelsesbrevet redegjort for saken på en slik måte at henvendelsen fremstod som noe annet enn et brev fra et privat selskap, skriver han.