VINTERBRO: Mange gjester og et stort pressekorps var til stede og fikk se ministrene klippe båndet på Ås-siden av den 3,7 kilometer lange tunnelen. Fire busser fraktet gjester, deriblant politikere, Ås’ ordfører, fylkesordføreren Nils Aage Jegstad og alle som har vært involvert i prosjektet, blant annet fra Statens Vegvesens side. Bussturen gikk fra Tusenfryd til tunnelinngangen, og den offisielle åpningen fikk følge av godt vær.

Moderne og sikkerhetsgodkjent

- Det mest risikable jeg har gjort er å kjøre med kone og barn sørover på E6 til Østfold, innledet statsminister Jens Stoltenberg, som nå sa seg stolt over at denne strekningen er langt tryggere enn for få år tilbake.

65 000 lastebillass har blitt fraktet til pukkverket på Vinterbro i løpet av arbeidsperioden. Prislappen på tunnelen kommer på hele 1,318 milliarder kroner. Dette er likevel godt innenfor budskjettrammen.

- Det var et ekstremt dristig prosjekt å fastsette fristen, i det som har vært et krevende prosjekt, innledet Statens Vegvesens prosjektleder, som ønsket busspassasjerene velkommen til en sikkerhetsgodkjent og moderne tunnel. Resirkulert materiale i fyllingen bidrar til å at miljøhensyn er ivaretatt.

Holdt tidsrammene

Åpningen betyr at bilister nå kan kjøre på fire felts motorvei hele veien fra hovedstaden til svenskegrensen. Arbeidet har pågått i Oslo, Akershus og Østfold. Prosjektet er utført innenfor planlagte tidsrammer.

Ved tunnelportalen svarte ministrene på de mange spørsmål, før statsminister-bussen som første buss kjøretøy kjørte de snaut fire kilometrene gjennom tunnelens nordgående løp og tilbake i sydgående.

Taler, lunsj og musikalsk innslag fulgte på terrassen utendørs på fornøyelseparken Tusenfryd.