Gå til sidens hovedinnhold

Kommunen vil ha klarhet i leieforholdet med BKM

Artikkelen er over 7 år gammel

ÅS: Hva skjer når leiekontrakten til Brunstad Kristelige menighet (BKM) går ut i 2018? Vil kommunen være skyldig menigheten flere millioner, eller har begge parter oppfylt sine forpliktelser?

På møtet i HTM på torsdag gikk politikerne noen runder med hverandre om hva leieavtalen Ås kommune har med BKM egentlig sier, og hva som egentlig er status per i dag.

Skal alt BKM mener de har utført av arbeid på Breivoll avskrives, eller er dette en del av husleia, som har vært og er på omtrent ti tusen kroner i måneden for hele gården?

Usikkert med nedskrivingen

- Vi i teknisk etat har utelukkende gitt tillatelse til etablering av vann og avløp. Men jeg vet at det har blitt gjort noen avtaler mellom BKM og rådmannen i forbindelse med andre investeringer, sa Arnt Øybekk, teknisk sjef i kommunen.

Kjetil Barfelt fra Fremskrittspartiet refererte til leiekontrakten da han sa at det ikke står noe annet i leiekontrakten enn at BKM skal få godskrevet kloakkanlegget, som BKM har regnet ut at har kostet 1,6 millioner kroner.

- BKM har satt en timepris på dugnadsarbeid til 200 kroner. Samsvarer det med håndverkerlønningene for 15 år siden? spurte Ola Nordal fra Arbeiderpartiet.

Ny innstilling

Han skrev en ny innstilling der HTM ber om å få konkretisert hvilke investeringer som kan knyttes til de ulike bestemmelsene i leieavtalen.

Videre ber HTM rådmannen framskaffe dokumentgrunnlag for å fastslå hvilke beløp som skal/kan avskrives i henhold til kontrakten.

Låve til besvær

Når det gjelder tolkning av reguleringsplanen, som sier at tunområdet er offentlig område, og alt rundt er friområdet som kan brukes av alle, skriver rådmannen i sin innstilling:" kommunen vil innhente en juridisk uttalelse om hvorvidt reguleringsplanens bestemmelser om at bygningene ligger i et område som er regulert til offentlig formål, vil skape vanskeligheter for BKMs virksomhet i låven."

Dette synes politikerne ble feil, og den nye innstilingen lyder slik:" HTM ville sett det som mer naturlig med en motsatt vurdering: Nemlig hvorvidt etablering av låven er i tråd med vedtatte reguleringsbestemmelser. HTM finner det forøvrig noe uvanlig å foreta slik vurdering før en eventuell søknad foreligger".

Fritt område

Øybekk minnet også om at alle kan gå hvor de vil på Breivoll, men ikke akkurat på tunet av gården. Området rundt tunet er regulert til friområdet.

Nordals innstiling gikk gjennom mot en stemme, fra Odd Rønningen i Senterpartiet.

Ønsker klarhet i saken

Rikke Soligard, leder av Breivolls venner, som gjerne vi bruke det gule huset på Breivoll til aktiviteter for alle, var også fornøyd med den nye innstillingen.

- Det er flott at politikerne prøver å få klarhet rundt fakta i saken, det er av stor betydning for ass alle.

Kommentarer til denne saken