Konkurranse: Hvor er Falsen?

Konkurranse: Hvor er Christian Magnus Falsen i januar?
 Hint: Denne måneden har Falsen reist til sitt fødested.

Konkurranse: Hvor er Christian Magnus Falsen i januar? Hint: Denne måneden har Falsen reist til sitt fødested. Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Ås Avis, i samarbeid med Ås kommune, inviterer til konkurranse i anledning grunnlovsjubiléet.

DEL

Kielfreden er stikkord for den første oppgaven i konkurransen i forbindelse med grunnlovsjubileet. Svar kan sendes inn til post@aasavis.no, og vinneren vil bli annonsert i papirutgaven av Ås Avis 30. januar.

Ås Avis og Ås bibliotek sparker i gang konkurransen "Hvor er Falsen". Ås Bibliotek og lokalhistorisk arkiv ved Carl Høeg utarbeider oppgavene, mens Ås Avis står for selve konkurransen. En vinner vil bli trukket ut hver måned og en hovedvinner blant disse kan vente seg en overraskelse i desember.

Her er månedens oppgave, med link til Ås Bibliotek:

Under Napoleonskrigene sluttet Sverige seg til en allianse som bestod av Storbritannia, Russland, Preussen og Østerrike. Som bytte fikk Sverige et løfte om å få Norge etter Napoleons fall. 15. desember ble det inngått våpenstillstand i Kiel, og ikke lenge etterpå startet fredsforhandlingene samme sted.

Kieltraktaten var en avtale undertegnet mellom den svenske og den danske kongen. Frederik 6. avsto for seg og sine etterkommere kongeriket Norge (men ikke de gamle norske områdene Grønland, Island og Færøyene, som forble danske). Norge skulle innlemmes i Sverige, men den svenske kongen forpliktet seg til de lover, rettigheter og friheter som gjaldt da freden ble sluttet. Med ett var det slutt på den 434 år lange foreningen mellom Danmark og Norge.

Da kieltraktatens innhold ble offentlig kjent i Norge gav det støtet til en norsk selvstendighetsbevegelse. I Follo grep sorenskriver Christian Magnus Falsen og lektor Johan Gunder Adler muligheten til å utforme et grunnlovsutkast. Dette utkastet skulle vise seg å bli det første, det grundigste og det best gjennomarbeidede utkast til en konstitusjon for Norge. Fra og med mars 1814 ble det lagt til grunn for forhandlingene i Riksforsamlingen på Eidsvoll.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken