Aalerudmyra AS saksøkte Ås kommune for 17 mill. Nå har dommen falt

Bakgrunnen er funn av kvikkleire på tomten der den nye skytebanen er bygget.