Disse barnehagene i Ås er foreldrene mest fornøyde med

Naturbarnehagene Kroer og Løvstad har de mest fornøyde foreldrene av barnehagene i Ås kommune. Det gleder de ansatte.