Trailer sperret Kroerveien. Biler kjører forbi på gangveien

Av