Så mye bruker Ås kommune på kulturformål

Av

Totalt fire prosent av Ås kommunes utgifter går til kulturformål. Dette er nøyaktig som gjennomsnittet i Norge, og dessuten uendret siden forrige kommunevalg.