Formannskapet sa ja til bevaring av D6. Kulturhuset reddet inntil videre

Av

FrPs forslag om å bevare D6 fikk flertall i formannskapet. Nå venter brukerne i spenning på kommunestyrets behandling.