Ås bruker mindre på landbruksnæring enn snittet i Norge

Av

Det er stor forskjell fra kommune til kommune når det kommer til hva som brukes av midler på landbruksbasert næringsutvikling. Ås bruker godt under snittet.