Siden 1994 har over 1000 dekar med dyrkbar jord blitt bygget ned i Ås

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at store landbruksområder har blitt bygget ned i Ås de siste 25 årene.