Gå til sidens hovedinnhold

Låve mot det gule huset

Artikkelen er over 7 år gammel

- Det er en ubalanse i denne byttehandelen. Bruken av det gule huset på Breivoll gård for Breivolls venner, mot bygging av et stort låvebygg på tunet på gården, sa Hege Opedal fra SV på formannskapsmøtet på onsdag.

ÅS: En intensjonsavtale mellom Breivolls venner, Brunstad Kristne Menighet (BKM) og Ås kommune ligger nå klar, men på formannskapet onsdag kom det opp noen innvendinger fra politikerne.

Avtalen, som den nå foreligger ser slik ut:

1. Det gule huset som i dag er i bruk av menighetens barnaktivitetsklubb (AK) fremleies til Breivolls Venner, for et årlig beløp stort kr.50 000. Beløpet dekker husleie og forholdsmessig del av vedlikehold av friluftsområdet. Dette betales forskuddsvis halvårig. Leieavtalen trer i kraft fra det tidspunktet det er gitt brukstillatelse for låve/aktivitetshall.

BKM skal innen ca 4 måneder kunne igangsette oppføring av modulbasert låve/aktivitetshall. Bygging av låven/hallen underlegges vanlig byggesaksbehandling. Hallen fjernes ved utløpet av leieforholdet. Byggingen, riving og opprydding av tomta skal skje uten kostnad for Ås kommune.

2 BKM bekoster nødvendig fysisk avgrensing mot vaktmesterboligen. Breivolls venner flytter inngangspartiet til langvegg sør. Dør mot nord stenges

2. Parkering foretas foran bygget eller på øvrige offentlige parkeringsplasser på området.

3. De områdene Breivolls venner skal disponere etter tilleggsavtalen, markeres på kartskisse som signeres og vedheftes avtalen.

Breivolls Venners bruk av friluftsområdene på det området BKM leier skal være i samsvar med dagens avtale mellom Ås kommune og BKM. Organisert virksomhet på dette området koordineres fra kommunen, jfr. leieavtalens punkt 11

4. Breivolls Venner dekker sine egne kostnader ved bruk av det gule huset, herunder strøm og forsikringer.

5. Ved vesentlig mislighold, har hver av partene rett til å heve avtalen.

Før avtalen underskrives, skal det foreligge en avklaring rundt hvilke vedlikeholds -og reparasjonskostnader som legges på Breivolls Venner ved en overtagelse av det gule huset.

Litt uenige politikere

På formannskapsmøte kom det fram at politikerne er litt uenige i forhold til bruken av denne gården. Gro Haug fra Høyre og Anne Odenmarc fra Arbeiderpartiet mener at når BKM har inngått en leieavtale med kommunen, er det de som selv må få bestemme hva som skal skje med gården under leieperioden som varer fram til 2018.

Ketil Barfelt fra Fremskrittspartiet minnet om at området modullåven skal opp på er regulert til offentlig formål.

- Et offentlig område skal være et sted der alle har adgang, sa han og viste til at modullåven er ment for BKMs egne aktiviteter.Han pekte også på at oppføring av låven er en byttehandel mot at Breivolls venner får bruke det gule huset en gang i blant til sine aktiviteter.

Morten Lillemo fra Kristelig Folkeparti mente at kommunen ikke kan forskuttere en byggestart, slik det blir framsilt i avtalen.

Vil ha en teknisk og økonomisk avklaring

Håvard Steinsholt, styremedlem i Breivolls venner, og har sett nøye på denne avtalen.

- Det er to aspekter ved denne leieavtalen som gjør saken komplisert. For det første, det er en intensjonsavtale. Breivolls venner kan ikke gå¬ inn i en bindene avtale før tilstanden til det gule huset er avklart, både teknisk og økonomisk, sier ha.

Videre forteller Steinsholt at Breivolls venner er en ideell organisasjon, med et mål, og det er å skape spennende og hyggelige aktiviteter der alle er velkomne; alene eller i samarbeid med andre organisasjoner.

- For å få dette til allerede nå, har vi funnet det helt vesentlig for oss å ha et sted (det gule huset) å drive aktiviteter fra, forklarer han.

Låvebygningen

- Ut over dette forutsetter intensjonsavtalen at det blir gitt en byggetillatelse for BKMs modulbygg. Dette er ikke nødvendigvis enkelt. Intensjonsavtalen kan lett leses som om Breivolls venner er for at det bygges en modullåve på tunet, men det er helt feil. Breivolls venner som organisasjon forholder seg ikke til byggesaken i det hele tatt, verken for eller i mot, men vi forutsetter en korrekt byggesaksbehandling, som forholder seg til reguleringsplanen både for tomta og arealbruken rundt både på kort og lang sikt. En avtale med Ås kommune som grunneier kan ikke overstyre en slik behandling, sier Steinsholt.

- Aktiviteter for alle og enhver

Han forteller videre at Breivolls venner mente i utgangspunktet at å gjøre vår adgang til det gule huset betinget av en bygging av modulbygget både var uheldig og unødvendig.

- Vi hadde ønsket at avtalen ble inngått mellom oss og Ås kommune som eier av det gule huset direkte. Den posisjonen kunne Ås kommune godt ha hatt. Men det var ikke mulig å få noe gehør for dette under forhandlingene. For å kunne utvikle aktiviteter på Breivoll for alle og enhver – også før 2018, var en intensjonsavtale med tre parter det eneste man så langt kunne få til, sier han.

Kommentarer til denne saken