ÅS: – Jeg er veldig glad for at jeg har blitt valgt, dette gir meg mye selvtillit, sier en glad Hafizur Rahman når Ås Avis møter ham i biblioteket til Ås videregående skole.

Nettopp selvtillit er et nøkkelord i Hafizurs liv og lære. Fra en beskjeden bakgrunn i Bangladesh kom han til Ås og fullførte en krevende utdannelse og bygget opp en organisasjon for å hjelpe fattige barn i hjemlandet.

Hafizur slet på skolen og læreren mente at han ikke ville klare å fullføre 5. trinn. I 2005 fikk han et NORAD-stipend og startet på studier ved NMBU (daværende UMB). I 2011 fullførte han en doktorgrad og i dag studerer han praktisk pedagogisk utdanning. Hafizur har utmerket seg gjennom sin innsats som frivillig for utdanning og inkludering både i Bangladesh og Ås.

Motivasjon og selvtillit

I november begynte Hafizur i ny jobb ved Ås VGS der han bistår elever med forskjellige utfordringer. Han mener at motivasjon og selvtillit er nøkkelen til utdanning og utvikling. Selv har han fullført to mastergrader og en doktorgrad.

– Barn i Norge har alt som skal til for å få en god utdannelse. Et godt utdanningssystem, gode lærere og gode skoler, det de mangler, er motivasjon og selvtillit. Slik jeg ser det er ethvert menneske en ressurs, ingen er en byrde på samfunnet. Vi må hjelpe barn og ungdom med motivasjon til å jobbe for å nå målene sine. Vi må også bygge unge menneskers selvtillit, slik at de også ser at de er en ressurs. Det er min metode, forteller han.

Hjelp til selvhjelp

Allerede som barn begynte han å undervise andre barn i hjemlandet for å skape et læringsmiljø med tanke på at barn skulle bli trygge og glade. I 2005 opprettet han utdanningsprogrammet Education for Deprived Students (EDS) sammen med Alamin og Trine Lund.

– EDS-metoden går ut på at fattige barn frivillig underviser andre fattige barn. Rundt 1000 barn har fått utdanning og 50 EDS elever studerer i dag ved ulike universitet. Dette er i hovedsak ungdom som trodde de ikke ville klare å fullføre 8. klasse på grunn av fattigdom, forteller Rahman, som legger til at det blant annet dreier seg om tidligere barnearbeidere og jenter som har unnsluppet barneekteskap.

Rundt 300 fattige barn får ifølge Hafizur undervisning inntil syv timer pr. dag hele uka, lørdag og søndag inkludert.

Hvert år brukes det milliarder av kroner fra Norge på prosjekter i utviklingsland. Hafizur mener kommunikasjon og inspirasjon er viktigere enn penger for å skape utvikling.

– Nordmenn er ofte gavmilde med penger, men ikke med tid. Jeg mener utviklingsarbeid handler om å bygge opp kontakt og selvtillit. Vi må være til stede og engasjerte. Lokalbefolkningen må støttes slik at de får tro på egne prosjekter, det handler om å bygge vennskap, ikke bare om å gi, sier han.

Inkludering

Ettersom det er dyrt å ta norskkurs og vanskelig å lære norsk når man ikke har noen å praktisere med, startet han nylig gruppa «Inkludering i Ås». Han begynte med studenter han kjente fra hjemlandet, men understreker at gruppa er åpen for alle.

I tillegg til å undervise innvandrere i norsk, motiverer han dem til å arbeide frivillig i Røde Kors. Flere er allerede rekruttert til leksehjelpsordningen.

ÅRETS NAVN 2009: MONICA MURPHY | ÅRETS NAVN 2010: MARIANNE KESSEL | ÅRETS NAVN 2011: HÅVARD STEINSHOLT | ÅRETS NAVN 2012: HENRIK SOLBU | ÅRETS NAVN 2013: MARIANNE SELVIK | ÅRETS NAVN 2014: GERILJAGARTNERNE I ÅS