Harald Nilsen, som er kasserer i menigheten, forteller at ingen av de som var til stede på møtet fikk med seg det som skjedde, men at de er helt sikre på at ugjerningen skjedde i dette tidsrommet.

Også denne gangen har det gått utover nummerskiltet, Solfallsveien 6, som er endret til 666 - i tillegg til noen kors og andre krusifikser.

Nilsen forteller at menigheten kommer til å anmelde også dette forholdet til politiet.