I tillegg til de offisielle markeringene i regjeringskvartalet og på Utøya vil det i år bli arrangert minnemarkeringer en rekke andre steder i landet.

Fredag 22. juli kl. 12.00 i minneparken i Vestby sentrum vil det avholdes minnemarkering for Utøya-ofrene.

Siri Hov Eggen, leder av Vestby Arbeiderparti vil holde minnetale. På vegne av Vestby kommune vil det legges ned krans, og Vestby AUF og Arbeiderparti legger ned røde roser.

Utøya vil være åpen 20. – 22. juli, og alle som er berørt av 22. juli-terroren er velkommen.

– Hver fjerde nordmann kjenner noen som ble direkte berørte av terrorangrepene. Hele Norge ble rammet. Derfor er det viktig for mange at dagen også blir markert lokalt. Flere kommuner vil ha markeringer ved minnesmerkene de har mottatt etter 22. juli, forteller leder i Nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene, Lisbeth Røyneland, til NTB.

Fire AUF-ere fra Follo mistet livet under terrorangrepet 22. juli 2011:

Ingrid (19) fra Ås og Karar (19) fra Vestby omkom på Utøya.

Diderik (19) og Bano (18) fra Nesodden omkom også på Utøya.

Vestby kommune er en av 56 kommuner som har fått 22. juli-minnesmerket i gave. Skulpturen er utformet av Nico Widerberg, og er gitt i gave av en anonym giver til kommuner som mistet noen av sine innbyggere på Utøya og i Regjeringskvartalet 22. juli 2011.

Navneopplesning

Under femårsmarkeringen vil for første gang navnene på alle de 77 drepte bli lest opp, både i regjeringskvartalet og på Utøya.

– Ved å lese opp alle navnene sørger vi for å huske de 77 som ble frarøvet livet og hva de sto for. Vi synes det er en fin og verdig måte å markere femårsdagen på, sier Røyneland.

Navnene vil bli lest opp av unge personer.

– Vi må aldri glemme 22. juli og hvorfor det skjedde, og at de fleste som ble drept var barn eller ungdom. Vi ga hverandre et løfte etter terroren – aldri mer 22. juli – og det løftet skal vi holde, sier Røyneland.

Røynelands datter Synne (18) var blant de 69 som ble drept på Utøya.

Kronprinsparet til regjeringskvartalet

Det offisielle Norge vil være sterkt representert under femårsmarkeringen. Under arrangementet i regjeringskvartalet om morgenen deltar både statsminister Erna Solberg og andre statsråder, sammen med kronprinsparet og Stortinget.

Statsministeren, AUF-leder Mani Hussaini og regjeringskvartalets representant i Nasjonal støttegruppe, Tor-Inge Kristoffersen, vil holde taler.

Markeringen vil bli etterfulgt av en gudstjeneste i Oslo domkirke, hvor NATO-leder og tidligere Ap-leder og statsmininster Jens Stoltenberg vil holde minnetale.

På ettermiddagen blir det minnemarkering på Utøya. For første gang vil kronprins Haakon være til stede på øya, sammen med statsminister Erna Solberg (H) og Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre.

Det blir taler av Støre, AUF-leder Mani Hussaini og Lisbeth Røyneland under minnemarkeringen i bakken på øya.

Som under tidligere års markeringer skal til sammen fire kranser skal legges ned – en fra regjeringen, en fra Arbeiderpartiet, en fra AUF og en fra støttegruppen.

I år vil det også bli lagt ned kranser fra kongefamilien både i regjeringskvartalet og på Utøya, slik de gjorde også det første året etter angrepene.

Toner ned

For de berørte vil Utøya i år være åpen for besøk i tre dager i forbindelse med femårsmarkeringen.

Støttegruppen har tidligere signalisert at det er naturlig at det offisielle preget på markeringene tones ned etter femårsdagen, i årene fram til tiårsmarkeringen.

– Vi har ikke diskutert formen for markeringene fremover ennå. Vi som støttegruppe kommer til å markere den hvert år, men det er naturlig at det blir en demping etter femårsmarkeringen. Men mange setter pris på at det er en offisiell markering, sier Røyneland.