Utvidelsen av Moer sykehjem forsinket

Arbeidet med en ny trafostasjon har tatt lengre tid enn planlagt, sier prosjektsjef Jostein Ådalen i Ås kommune.