Har du sett dette på tur i Ås-skogen? Her har du forklaringen på naturfenomenet

Av

«Nissens skjegg» kaller noen det. Med få minusgrader og høy luftfuktighet, som i den senere tid, dannes det lange frosthår på råtnende løvtrær. En sopp er årsak til fenomenet, som også kalles frostblomster. Spesielle former kan også forekomme.