Så mange arbeidsledige er det i Ås nå

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

I juni er det registrert 6 206 helt ledige i Akershus, som utgjør 1,9 prosent av arbeidsstyrken. Det er en økning med 193 helt ledige fra juni i fjor, da ledigheten var på 1,8 prosent. Til sammenligning har Norge som helhet en ledighet på 2,1 prosent. Ledigheten i Ås står på stedet hvil.

DEL

– Ledigheten er fortsatt lav i Akershus, men vi ser at det er flere ledige nå enn juni i fjor. Noe av forklaringen er at det i år er flere unge som har meldt seg ledig og at NAV i november endret til ny registreringsløsning som gjør at arbeidssøkere kommer raskere inn i statistikken enn tidligere, sier fungerende direktør i NAV Øst-Viken, Lise Westly.

Direktøren minner om at det er viktig å benytte seg av flere kanaler for å skaffe seg jobb, for eksempel NAV sin egen stillingsportal, arbeidsplassen.no, i tillegg sosiale medier og eget nettverk og bekjentskapskrets.

Ungdomsledigheten

Det er nå 1 469 helt ledige under 30 år i Akershus, noe som utgjør 2,2 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg deltar 629 arbeidssøkere under 30 år på tiltak. Ungdomsledigheten økte med 210 personer fra juni 2018 til juni 2019, fordelt på 148 flere unge helt ledige og 62 flere unge arbeidssøkere på tiltak.

I Østfold er det 1 246 helt ledige under 30 år, noe som utgjør 3,8 prosent av arbeidsstyrken. Dette er en økning med 168 helt ledige fra samme tid i fjor. 329 arbeidssøkere under 30 år deltar på tiltak, en økning med 17 tiltaksdeltagere fra juni 2018.

Det er vanlig at flere melder seg arbeidsledige ved skoleslutt. Den nye registreringsløsningen gjør at arbeidssøkere kommer tidligere inn i statistikken helt ledige, noe som kan forklare økningen fra i fjor.

Ledigheten i de største kommunene

Blant kommunene i Akershus med mer enn 25 000 innbyggere, er ledigheten i Ullensaker på 2,6 prosent, Skedsmo på 2,1 prosent, Lørenskog på 2,1 prosent, Oppegård på 2 prosent og Ski på 1,8 prosent.

Follo

I Ås er det nå 218 helt ledige. Dette utgjør 2 prosent av arbeidsstyrken, som er samme tall som i juni 2018.

Nesodden har lavest andel arbeidsledige, med 1,6 prosent av arbeidsstyrken. Enebakk har høyest, med 2,1 prosent.

Ledige stillinger

Det er lyst ut 4 538 nye ledige stillinger i Østfold og Akershus i juni. Flest ledige stillinger er utlyst innenfor helse, pleie og omsorg med 863 stillinger og bygg og anlegg med 550 ledige stillinger.

Brudd i statistikken fra og med november 2018

I november 2018 lanserte NAV en ny registreringsløsning som bidrar til at det går kortere tid fra arbeidssøkerne registrerer seg på nav.no til de kommer inn i statistikken.

Dette har medført et brudd i statistikken på registrert ledighet. Effekten av bruddet estimeres til å utgjøre 6 prosent flere helt ledige på landsbasis enn det hadde vært uten den nye registreringsløsningen.

Ny region: NAV Øst-Viken

Den nye NAV-regionen Øst-Viken ble etablert 1. januar 2019. Den består av Østfold og Akershus, med unntak av kommunene Asker og Bærum. Totalt 38 kommuner.

Fra 2020 vil kommunereformen resultere i en reduksjon av antall NAV-kontorer fra 38 til 29 i vår region. Vi vil publisere separate tall for de to fylkene inntil videre, inkludert Asker og Bærum. De finner du i vedlagte statstikknotater.

Antall ledige i Akershus i juni 2019 – per kommune

Kilde: Nav

KommmuneLedigeAndel ledigeEndring ledigeEndring prosent
I alt Akershus 62061,91933
0211 Vestby 1541,7-3-2
0213 Ski 2991,831
0214 Ås 218210
0215 Frogn 1411,700
0216 Nesodden 1681,674
0217 Oppegård 278231
0219 Bærum 10691,640
0220 Asker 5541,75210
0221 Aur.-Høl. 1952,3-19-9
0226 Sørum 2172,22714
0227 Fet 1372,11310
0228 Rælingen 1901,9148
0229 Enebakk 1252,1-14-10
0230 Lørenskog 4512,141
0231 Skedsmo 6372,1397
0233 Nittedal 2011,5179
0234 Gjerdrum 451,2718
0235 Ullensaker 543 2,66514 
0236 Nes 1801,5-10-5
0237 Eidsvoll 2732,1177
0238 Nannestad 981,3-38-28
0239 Hurdal 32,3414

Artikkeltags