Har oppdatert reglene på egne nettsider: Slik er de nye NAV-reglene for utenlandsreiser

En trenger ikke engang melde fra om reisen til andre land i Europa. Nå har NAV oppdatert sine sider med informasjon om utenlandsopphold og trygd.