Minneord - Jakob Apeland

Jakob Apeland er død.

Jakob Apeland er død. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Jakob Apeland var født 29. august 1931 i Tysvær i Rogaland. Han tok utdannelse ved NLH 1954-57, og har bodd i Ås mesteparten av sin tid og ble professor i næringsmiddelteknologi.

Her skal Apeland først og fremst minnes som en samfunnsinteressert person og for sin innsats som politiker.

Han ble tidlig med i Ås Senterparti, både organisatorisk, blant annet som formann, og etter hvert i politiske verv i kommunen. Det førte ham inn i kommunestyret i 1971, og i 1975 ble han ordfører, etter Sverre Krogh, som var Sp-ordfører i 20 år. For Apeland føltes dette som å ”hoppe etter Wirkola”, står det i ”Ås Senterpartis historie 1921-2011”.

Men Apeland gikk offensivt til verks. Han var vant til å løse sine oppgaver på en utmerket måte; så også som ordfører i 1975-1979 og som kommunestyrerepresentant fram til 1987, derav som varaordfører i 1979-1983.

I Apelands ordførerperiode var det store saker til debatt og løsning i kommunen. Her kan nevnes generalplanen, kommunale kjøp av boliger, grunnkjøp, reguleringsplan, servicetilbud, trafikksikring, vann og kloakk. For best mulig oppfølging satte Senterpartiet ned flere utvalg; bl.a. teknisk utvalg, kulturpolitisk utvalg og sosialpolitisk utvalg. Derved ble flere engasjert, noe som var viktig for den politiske interessen, og også for resultatene.

Av spesielle saker som det var mye diskusjon om, var barnehageutbygging i privat eller kommunal regi. Samlet sett førte dette til stor barnehageutbygging i Ås. En annen spesiell diskusjon gjaldt spørsmålet om kristen formålsparagraf i barnehagene. Sp med støtte fra H og KrF fikk vedtatt at ”Kristendomsopplæring skulle inngå som en del av det pedagogiske opplegget i barnehagene”.

Kulturstyrets nye ”demokratiske” kulturplan la også grunnlag for livlig debatt. Ikke minst miljøet var et viktig tema for Senterpartiet. En viktig del av dette var et restriktivt jordvern.

Ås kommune var i 1970-årene sett på som et eksempel i forståelsen av å ta vare på vår sparsomme matjord. Moderat befolkningsvekst og sterk styring av boligbygging ble derfor nødvendig. Fra opposisjonen ble dette sett på som ”en tragedie for det moderne Ås”.

Det har imidlertid vist seg i ettertid at Ås kommunes rykte som en foregangs- og trivselskommune skyldes mye Senterpartiets synspunkter og handlingskraft.

Ås Senterparti har mye å takke Jakob Apeland for og lyser fred over hans minne.

Artikkeltags