1 av 4 studenter ved NMBU har opplevd seksuell trakassering

Trivselsundersøkelsen SHoT 2018 viser at mange studenter trives godt ved NMBU og i Ås, men at det er reelle utfordringer med seksuell trakassering.

Artikkeltags