Nytt salmonellatilfelle ved NMBU. Hesteklinikken båndlagt av Mattilsynet

Av

Hester kan verken forlate eller komme inn til hesteklinikken ved NMBU. Veterinærhøgskolen etter at det oppdaget et nytt salmonellautbrudd der.