Doktorgrad ved NMBU: - Hyttedrømmen truer miljøet

Av

Norske hytter vokser i både antall, standard og størrelse. Bare i fjor ble over en halv million nye hyttekvadratmeter bygget. Hva betyr det for natur og klima?