Her møter ministeren lammet Iselin NyBÆ på NMBU

Universitetsminsiter Iselin Nybø (V) har fått et lam oppkalt etter seg på NMBU.