NMBU har sentral rolle når det bygges ny bydel i Fredrikstad

Ingenting overlates til tilfeldighetene når gamle Fredrikstad sykehus bygges om til det ambisiøse boligprosjektet Cicignon Park. NMBU-ekspertise skal sikre kretsløp hvor ingenting går til spille.