Disse elleve vil overta etter Sundli Tveit som rektor ved NMBU

Nå har søknadsfristen til rektor-stillingen ved NMBU gått ut.