Jubler over 30 millioner til oppussing av KA-bygget på NMBU

Av

Rektor Mari Sundli Tveit ved NMBU i Ås synes bevilgningen over statsbudsjettet på 30 millioner kroner til oppgradering av undervisningslokaler er en skikkelig jubileumsgave samme år som Europas eldste - og Norges beste, bedyrer rektoren - utdanning av landskapsarkitekter fyller 100 år.