Sånn vil hun skape mindre karakterpress i ungdomsskolen i Ås

– Vi vet at en del elever opplever stress knyttet til karakterene de får på skolen. Fremover skal karakterene tones ned og veiledning stå i sentrum, sier rektor Annvor Hetlelid Sandvig på Nordbytun ungdomsskole.