Ønsker Breivolls venner velkommen inn på tunet

Det skal nå undersøkes om det er mulig for Breivolls venner å gå inn i et samarbeid med Brunstad kristelige menighet om bruken av Breivoll gård.

Det skal nå undersøkes om det er mulig for Breivolls venner å gå inn i et samarbeid med Brunstad kristelige menighet om bruken av Breivoll gård.

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

- Dette ser jo greit ut, sa Dagfinn Lindberg fra Brunstad kristelige menighet (BKM).

DEL

ÅS: Han satt på tilhørerbenken under formannskapet på onsdag, og bekreftet etterpå at en framtid på Breivoll, i samarbeid med Breivolls venner, er helt i orden for BKM.

Kritiske til rådmannen

Samtlige politikerne i formannskapet reagerte negativt på rådmannens behandling av Breivolls venners prospekt som ble levert inn til kommunen i slutten av desember. Rådmannen ønsket, i sin innstilling, at politikerne skulle ta saken til orientering, en løsning som ikke falt i god jord hos politikerne. De ønsket at kommunen umiddelbart begynner å undersøke om det går an å lage et godt forhold mellom Breivolls venner og BKM.

Ønsker samarbeid

- Det er et stort engasjement i kommunen for et flerbruk av Breivoll gård. Dette har ført til et innbyggerinitiativ, og en stiftelse som er på trappene. Det må være mulig å gjøre noe ut av et samarbeid mellom Breivolls venner og BKM allerede fra i år, sa Ivar Ekanger fra Arbeiderpartiet.

Han leverte inn et forlag der han skisserte opp et ønske fra politikerne om at kommunen sørger for dialog mellom partene, og en løsning slik at begge parter blir hørt. Forslaget ble vedtatt.

Deler ikke lokaliteter

BKM sier at de gjerne vil gå inn i et samarbeid med Breivolls venner, samtidig som de ikke lar Breivolls venner få bruke den nordlige delen av stranden, altså området rundt Breivoll gård, til sine arrangementer.

Breivolls venner ønsker å drive kafevirksomhet og litt ulik type aktivitet fra det gule huset. De ønsker å få det til full disposisjon i opsjonsperioden, og at de kan ha et lite kontor der, samt disponere lokalene til ulike arrangementer. Hvis gården, etter 2018 skal brukes som et senter for helse, natur og kultur, slik Breivolls venner har forslått, vil de gjerne komme i gang med enkle arrangementer så snart som mulig, og gjerne i samarbeid med BKM.

- Sterkt initiativ

- Det er et strekt initiativ fra innbyggerne vi ser i denne saken, og skal de vente med en avklaring til 2018, risikerer vi at dette initiativet langsomt dør ut, sa Marianne Røed fra Senterpartiet.

Artikkeltags