Mandag åpner tunnelen. Men ikke for alle

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

OSLOFJORDTUNNELEN: Fredag ble det klart at Oslofjordtunnelen kan gjenåpnes for trafikk førstkommende mandag etter å ha vært stengt siden lastebilbrannen den 5. mai, men med et midlertidig rushtidsforbud for tunge kjøretøy over 12 meter fra klokken 07.00 til 09.00 og 15.00 til 17.00.

Fagsjef for tekniske spørsmål i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Dag Nordvik, er ikke fornøyd med disse restriksjonene. Han har selv spilt inn flere forslag til Vegdirektoratet som kan bidra til å styrke sikkerhten i Oslofjordtunnelen, skriver Akershus Amstidende.

- Tiltakene som foreslås er i sum veldig bra. Men å stenge tunnelen for all tungtransport slår veldig negativt ut for den lokale lastebiltrafikken, sier han til lastebil.no.

Utenlandske biler

Nordvik peker på at det primært har vært utenlandske kjøretøy i dårlig forfatning som har forårsaket branner og tunnelstenginger i Oslofjordtunnelen, og mener at norske kjøretøy og sjåfører generelt er bedre skikket for kjøring i utfordrende topografi.

- Vi har spilt inn et forslag om å benytte kolonneprinsippet, altså avstandspåbud på minst hundre meter mellom hvert tunge kjøretøy. Dette kombinert med en utvidelse av operasjonstiden til redningskjøretøyet som er utstasjonert ved tunnelen til 07-18 burde være gode nok virkemidler for å garantere sikkerheten uten å forby tunge kjøretøy, sier Nordvik til nettsiden.

Han mener også at det er viktig med tydelig skilting på både E6 og E18 når tunnelen blir stengt, og ikke bare før tunnelen.

- Og når en først innfører dette forbudet, er det også helt essensielt at en iverksetter intens kontrollvirksomhet for å sikre at forbudet faktisk blir fulgt.

Mot nytt tunnelløp

Nordvik påpeker også at Vegvesenet sitt vedtak om forbud er nok et signal om at det ikke bør bygges et nytt løp under fjorden.

- Når et sterkt faglig miljø som Statens vegvesen anser det som for risikabelt å la tyngre kjøretøy ferdes i tunnelen på særlig trafikkerte tidspunkter, bør det virkelig vurderes andre løsninger enn tunnel når fremtidige krysningsalternativer nå vurderes.

Artikkeltags