Har bedt Statens vegvesen planlegge bygging av nytt løp i Oslofjordtunnelen

KØ: Hyppige stenginger av Oslofjordtunnelen medfører mye køer og frustrasjon.

KØ: Hyppige stenginger av Oslofjordtunnelen medfører mye køer og frustrasjon.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Samferdselsdepartementet har nå sendt oppdragsbrev til Statens vegvesen om å planlegge bygging av nytt tunnelløp over Oslofjorden, i dagens trasé.

Det skriver regjeringen i en pressemelding mandag.

Stortinget ga tydelige signaler om bygging av nytt tunnelløp i dagens trase for E134 over Oslofjordtunnelen (tidligere rv. 23) i behandlingen av Nasjonal transportplan (NTP) for 2018-2029, og nå har Samferdselsdepartementet dermed oppfylt dette ønsket fra Stortinget.

Irritasjon

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen påpeker at områdene rundt Oslofjorden er det største bo- og arbeidsmarkedet i Norge, og at en effektiv kyssning av Oslofjorden er essensiell for utviklingen av regionen.

- Dagens tunnelløp gir ikke tilfredsstillende kryssing av Oslofjorden. Ved vedlikeholdsarbeid eller ulykker stenges tunnelen for all trafikk. Det gir dårlig forutsigbarhet og skaper betydelig irritasjon for bilistene, sier samferdselsministeren, som mener at den valgte løsningen raskest vil gi forbedringer av dagens situasjon.

- Med to separate tunnelløp øker vi trafikksikkerheten betydelig, og vil kunne ha god trafikkavvikling også under vedlikeholdsarbeid eller ved ulykker. Sammen med øvrige prosjekter på strekningen vil vi få på plass en god firefelts løsning som binder sammen E6 og E18. Sammen med pågående prosjekt på E16 vest og nord for Oslo ser vi nå muligheten for en "ringvei" rundt Oslo, sier Solvik-Olsen i pressemeldingen.

Sikkerhet

Videre skal Statens vegvesen vurdere hvilke sikkerhetstiltak som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet, og i dette arbeidet vil det være viktig med et godt samarbeid mellom Statens vegvesen og lokale brannmyndigheter.

Det er imidlertid fremmet en klage om prosjektet for ESA, og denne prosessen følges nøye både av Statens vegvevsen og Samferdselsdepartementet.

Artikkeltags