Ikke gjør denne parkeringstabben

Av

4 av 10 parkerer som regel med fronten inn. Det gir deg dårligere oversikt og større sjanse for skader, advarer Codan Forsikring.