LA HUMLA SUSE: Tore Edvard Bergaust er opptatt av at romslige hager bevares og at nye grøntområder skapes. Slik kan det økologiske mangfoldet bevares, selv med fortetting, mener han.
Åsmund Austenå Løvdal

– Det nytter ikke med biehotell når hagene bygges ned

Instituttleder Tore Edvard Bergaust på NMBU mener politikerne må gripe inn mot fortetting av villaområder der utbygger kun tenker profitt. Hekkesaksa kan du forresten også la ligge, sier han.
Publisert