Kjørte 80 km/t i 40-sonen: – Gudskjelov er det et unntak når noen dobler hastigheten

Selv om det skjer, hører det til sjeldenhetene at UP stanser biler som kjører dobbelt så fort som det som er lov.