MDG vil spare opp til 26 millioner på å droppe bygging av rundkjøring. – Helt nødvendig for å kunne øke antallet boliger Ås sentrum, svarer FrP

VIL IKKE HA FLERE BILER I SENTRUM: Martin Løken 1. kandidat for MDG i Ås kommune.

VIL IKKE HA FLERE BILER I SENTRUM: Martin Løken 1. kandidat for MDG i Ås kommune. Foto:

Av

Pengene burde gå til et frivillighetens hus i Ås, sier 1.-kandidat for MDG, Martin Løken. Kjetil Barfelt kaller utspillet et retorisk påfunn i valgkampen.

DEL

I sentrumsplanen legger Ås kommune opp til å bygge ny rundkjøring i Ås sentrum. Med en kostnadsmargin på 40 prosent vil prislappen ligge på et sted mellom 11 og 26 millioner kroner, ifølge Martin Løken 1.-kandidat for MDG:

Partiet synes dette er helt feil bruk av skattebetalernes penger.

– Å lage en rundkjøring som vil skape mer trafikk i Ås sentrum er feil prioritering i diisse klimakrisetider, sier Martin Løken.

Han forteller at MDG heller vil bruke pengene på å få i stand et Frivillighetens hus i Ås.

– Frivillig arbeid skaper store verdier. Hvis legger til grunn nasjonale tall og gjør et estimat basert på folketallet i Ås, snakker vi om rundt 480 millioner kroner i året. Vi ønsker å prioritere å finansiere et samlingssted for disse, forteller Løken.

– Det er et tiltak som er mye mere verdt enn en rundkjøring, sier Løken.

Han forteller at partiet har vært i samtaler med gårdeiere om tilgang på lokaler, uten at han vil oppgi noen konkrete navn.

Områdereguleringsplan for Ås sentralområde: Plankart, datert 31.05.2019. Rundkjøringsforslagene er tegnet inn på karet.

Områdereguleringsplan for Ås sentralområde: Plankart, datert 31.05.2019. Rundkjøringsforslagene er tegnet inn på karet. Foto:

Utredning på gang

Ellen Grepperud, Virksomhetsleder samfunnsutvikling, i Ås kommune, forteller at rådgivingsfirmaet Sweco for øyeblikket utreder tre forskjellige rundkjøringsforslag, et i Brekkeveien, et i Hogstvedtveien og et i Langbakken.

– Dette er lagt inn i forslaget til sentrumsplanen, men vi er midt i denne prosessen nå, sier Grepperud.

Hun forteller at en rundkjøringsløsning i utgangspunktet ikke var noe kommunen anbefalte, med at det er en politisk vilje i Ås til å se på en slik løsning.

Tallene høres høye ut

– Uten at jeg vet det, så kommer nok regnestykket til MDG fra Veivesenet, muligens via kommunen. Tallet hares høyt ut, men alt veivesenet gjør blir dyrt, så jeg tviler ikke på estimatet, sier Kjetil Barfelt (FrP) leder ii Hovedutvalg for teknikk og miljø i Ås kommune til Ås Avis.

Han minner om a trafikken i krysset Brekkeveien/f.v. 152 kommer til å øke med utbygging i sentrum, det samme på Moerjordene sør for sentrum, når det bygges over 2000 boenheter i området.

– Reduseres kapasiteten fra Rådhusplassen og ut på Drøbaksveien vi trafikken i Brekkeveien øke. Det samme vil skje dersom Skoleveien endres. sier Barfelt. ¨

– Hovedtrafikken fra hele Ås sentrum og Moer vil komme i Brekkeveien. Krysset ved Brekkeveien/fv. 152 er allerede i dag hardt belastet. Noe må gjøres, og rundkjøringer er trafikksikre og har god kapasitet.

Han legger til at det også planlegges å lede trafikken fra Europan/Ås Kvartal, dvs. nordsiden av Rådhusplassen, ut i denne rundkjøringen.

Brekkeveien nødvendig

– En rundkjøring i Brekkeveien er, etter mitt skjønn, en nødvendighet for å kunne øke antallet boliger i Ås sentrum. Det er også et trafikksikkerhetsspørsmål. Drøbaksveien har over 13,000 biler pr. døgn, det er mer enn E18 mellom Holstad og Nygård.

Han kaller MDGS klimakrisetiltak et godt retorisk påfunn nå i valgkampen.

– Skal vi øke på med 7.000–10.000 innbyggere, så er det rimelig naivt å tro at ingen av disse vil kjøre bil. Slik er jo ikke virkeligheten, og en elbil tar jo ikke mindre plass i gaten enn en vanlig bil.

Artikkeltags