Overkapasitet i barnehagene i Ås. - Det er ikke behov for å bygge nytt på mange år

Av

Det er ikke behov for å bygge flere nye barnehager i Ås på mange år. Per i dag er det overkapasitet og ved flere barnehager er avdelinger stengt av.